Masjid Al-amir

Butiran Masjid Al-amir Edit
Nama : Masjid Al-amir
Status : Masjid
Daerah : Kuala Muda
Negeri : Kedah
Alamat : Sungai Layar, 08000 Sungai Petani, Kedah.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my