Masjid Permatang Tengah

Butiran Masjid Permatang Tengah Edit
Nama : Masjid Permatang Tengah
Status : Masjid
Daerah : Kuala Muda
Negeri : Kedah
Alamat : Bukit Meriam, 08500 Sungai Petani, Kedah.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my