Masjid Parit Kahar

Nama : MasjidParit Kahar
Status : Masjid
Daerah : Pontian
Negeri : Johor
Alamat : 82100 Air Baloi, Pontian, Johor Darul Takzim.
Foto Masjid
webmaster@mymasjid.net.my