Masjid Kampung Sungai Tohok

Nama : MasjidKampung Sungai Tohok
Status : Masjid
Daerah : Semporna
Negeri : Sabah
Alamat : Kg. Sg. Tohok, 91309 Semporna, Sabah.
Foto Masjid
webmaster@mymasjid.net.my