Masjid Abu Bakar

Nama : MasjidAbu Bakar
Status : Masjid
Daerah : Cameron Highlands
Negeri : Pahang
Alamat : D/a Pejabat Agamaislam Daerah Cameron Highland, 39000 Tanah Rata, Pahang Darul Makmur.
Foto Masjid
webmaster@mymasjid.net.my