Surau An-nahdah

Butiran Surau An-nahdah Edit
Nama : Surau An-nahdah
Status : Surau
Daerah : Bukit Mertajam
Negeri : Pulau Pinang
Alamat : Bukit Indra Muda.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my