Masjid Sungai Gelugor

Butiran Masjid Sungai Gelugor Edit
Nama : Masjid Sungai Gelugor
Status : Masjid
Daerah : Sungai Dua/Gelugor
Negeri : Pulau Pinang
Arah Qiblat : 291° 34" 1'
Lain-lain maklumat :
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my