Masjid Chenderah

Butiran Masjid Chenderah Edit
Nama : Masjid Chenderah
Status : Masjid
Daerah : Jasin
Negeri : Melaka
Alamat : Km 35.2. Chenderah 77000 Jasin Melaka, .
Alamat Emel : chenderah@time.net.my
Laman Web : http://chenderah.tripod.com
Kapasiti : 1550 orang
Lain-lain maklumat :
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my