Masjid Bidadari

Butiran Masjid Bidadari Edit
Nama : Masjid Bidadari
Status : Masjid
Daerah : Singapura
Negeri : Luar Malaysia
Alamat : Bidadari Muslim Cemetary, 510 Upp Serangoon Road, Singapura.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my