Masjid Mukim Kubur Datu

Butiran Masjid Mukim Kubur Datu Edit
Nama : Masjid Mukim Kubur Datu
Status : Masjid
Daerah : Jeli
Negeri : Kelantan
Alamat : Daerah Kuala Balah, 17600 Jeli, Kelantan.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my