Masjid Mukim Jubakar

Butiran Masjid Mukim Jubakar Edit
Nama : Masjid Mukim Jubakar
Status : Masjid
Daerah : Tumpat
Negeri : Kelantan
Alamat : Daerah Tumpat, 16200 Tumpat, Kelantan.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my