Masjid Mukim Lela Jasa @ Sungai Rek

Butiran Masjid Mukim Lela Jasa @ Sungai Rek Edit
Nama : Masjid Mukim Lela Jasa @ Sungai Rek
Status : Masjid
Daerah : Kuala Krai
Negeri : Kelantan
Alamat : Daerah Olak Jeram, 18000 Kuala Krai, Kelantan.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my