Masjid Al Khadijah

Butiran Masjid Al Khadijah Edit
Nama : Masjid Al Khadijah
Status : Masjid
Daerah : Kuala Lumpur
Negeri : Wilayah Persekutuan
Alamat : Pantai Dalam, 59200 Kuala Lumpur.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my