Wan Kasmah Daud

wanita, 63 tahun. Menetap di Kepong, Kuala Lumpur. Bekerja sebagai Pesara
Seorang pesara kerajaan, menganggotai Persatuan Kebajikan Islam di taman perumahan dan sentiasa mencari majlis ilmu
Tidaklah turun bencana melainkan kerana dosa dan tidaklah bencana lenyap melainkan kerana taubat

webmaster@mymasjid.net.my