Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Sembahyang Orang Musafir Dan Mengqasarnya > Bab Keistimewaan Surah Al Fatihah Dan Penghujung Surah Al Baqarah Serta Galakan Supaya Membaca Dua Ayat Terakhir Surah Al Baqarah
    Hadis Abu Mas'ud Al-Badri r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, memadai kepada seseorang yang membacanya pada malam hari sebagai pelindung dirinya.info
webmaster@mymasjid.net.my