Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Sembahyang Orang Musafir Dan Mengqasarnya > Bab Galakan Mendirikan Sembahyang Sunat Fajar Dan Mendirikannya Dengan Ringkas Juga Penjelasan Mengenai Bacaan Yang Digalakkan Ketika Mendirikannya
    Hadis Hafsah r.a: Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a katanya: Sesungguhnya Hafsah Ummul Mukminin menceritakan kepadanya bahawa: Ketika tukang azan selesai dari melaungkan azan untuk sembahyang Subuh, baginda akan mendirikan sembahyang sunat dua rakaat dengan ringkas sebelum mendirikan sembahyang Subuh.info
    Hadis Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w mendirikan sembahyang sunat fajar dua rakaat sebaik saja baginda mendengar suara azan dan baginda meringkaskannya.info
webmaster@mymasjid.net.my