Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Sembahyang Orang Musafir Dan Mengqasarnya > Bab Harus Beredar Ke Kanan Dan Ke Kiri Selepas Sembahyang
    Hadis Abdullah bin Mas'ud r.a katanya: Janganlah seorang dari kamu memberi peluang kepada syaitan untuk menggoda kamu iaitu dengan beranggapan bahawa sembahyang tidak dikira sah apabila tidak meninggalkan sembahyang dari arah kanannya. Aku sering melihat Rasulullah s.a.w beredar meninggalkan sembahyangnya dari arah kirinya.info
webmaster@mymasjid.net.my