Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Masjid Dan Tempat Tempat Sembahyang > Bab Dalil Bagi Orang Yang Mengatakan Bahawa Sembahyang Wusta ÇáæÓØí Ialah Sembahyang Asar
    Hadis Jabir bin Abdullah r.a: Sesungguhnya Umar bin Al-Khattab r.a telah mencaci kaum kafir Quraisy semasa peperangan Khandak. Umar berkata: Wahai Rasulullah! Demi Allah, aku hampir tidak dapat mendirikan sembahyang Asar sehinggalah matahari hampir terbenam. Rasulullah s.a.w bersabda: Demi Allah aku juga belum sembahyang Asar. Maka kami pun turun ke Buthan lalu Rasulullah s.a.w berwuduk dan kami pun turut berwuduk. Rasulullah s.a.w lantas bersembahyang Asar setelah matahari terbenam. Kemudian baginda pun mendirikan sembahyang Maghrib.info
webmaster@mymasjid.net.my