Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Masjid Dan Tempat Tempat Sembahyang > Bab Harus Sembahyang Dengan Memakai Kasut
    Hadis Anas bin Malik r.a: Diriwayatkan daripada Said bin Yazid Al-Azdiy r.a katanya: Aku pernah bertanya Anas bin Malik: Adakah Rasulullah s.a.w pernah sembahyang dengan memakai kasut? Anas menjawab: Ya!.info
webmaster@mymasjid.net.my