Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Syurga, Kenikmatan Dan Penghuninya > Bab Di Dalam Syurga Terdapat Sebatang Pokok Yang Akan Dilalui Oleh Orang Yang Berkenderaan Di Bawah Teduhannya Selama Seratus Tahun Tanpa Melepasinya
    Hadis Abu Hurairah r.a: Daripada Rasulullah s.a.w sabdanya: Sesungguhnya di dalam Syurga terdapat sebatang pokok yang akan dilalui oleh orang yang berkenderaan di bawah teduhannya selama seratus tahun.info
    Hadis Sahl bin Saad r.a: Daripada Rasulullah s.a.w sabdanya: Sesungguhnya di dalam Syurga terdapat sebatang pokok yang akan dilalui oleh orang yang berkenderaan di bawah teduhannya selama seratus tahun tanpa melepasinya.info
    Hadis Abu Said Al-Khudriy r.a: Daripada Nabi s.a.w sabdanya: Sesungguhnya di dalam Syurga terdapat sebatang pokok yang akan dilalui oleh penunggang kuda yang pantas selama seratus tahun tanpa melepasinya.info
webmaster@mymasjid.net.my