Indeks Kitab
    Hadis Abdullah bin Mas'ud r.a katanya: Bulan telah terbelah kepada dua bahagian pada zaman Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w bersabda: Saksikanlah!.info
    Hadis Anas r.a: Penduduk Mekah telah meminta kepada Rasulullah s.a.w supaya menunjukkan kepada mereka satu bukti. Lalu Rasulullah s.a.w memperlihatkan kepada mereka mukjizat pembelahan bulan sebanyak dua kali.info
    Hadis Ibnu Abbas r.a: Sesungguhnya bulan telah terbelah pada zaman Rasulullah s.a.w.info
webmaster@mymasjid.net.my