Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Sembahyang > Bab Bacaan Ketika Sembahyang Subuh
    Hadis Abu Barzah r.a: Rasulullah s.a.w membaca ayat-ayat Al-Quran semasa sembahyang Subuh sebanyak enam puluh hingga seratus ayat.info
webmaster@mymasjid.net.my