Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Sembahyang > Bab Sunat Melantik Dua Orang Tukang Azan Untuk Satu Masjid
    Hadis Ibnu Umar r.a katanya: Rasulullah s.a.w mempunyai dua orang tukang azan iaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta.info
webmaster@mymasjid.net.my