Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Kelebihan Para Sahabat R.a > Bab Doa Nabi S.a.w Untuk Kaum Ghifar Dan Kaum Aslam
    Hadis Abu Hurairah r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: Kaum Aslam semoga Allah memberi keselamatan kepada mereka dan Kaum Ghifar semoga Allah memberikan keampunan kepada mereka. Bukan aku yang berkata tetapi Allah yang berfirman begitu.info
    Hadis Ibnu Umar r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Kaum Ghifar Allah mengampuni mereka dan Kaum Aslam Allah memberikan keselamatan kepada mereka. Manakala Kaum Usayyat telah derhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.info
webmaster@mymasjid.net.my