Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Kelebihan Para Sahabat R.a > Bab Sebahagian Dari Kelebihan Abdullah Bin Umar R.a
    Hadis Ibnu Umar katanya: Aku bermimpi melihat tanganku menggenggam sehelai kain sutera. Tidak ada tempat yang aku inginkan di Syurga dapat aku sampai kecuali sutera tersebut terbang ke sana (ke tempat tersebut membawaku). Aku ceritakan perkara itu kepada Hafsah. Manakala Hafsah menceritakannya kepada Nabi s.a.w. Maka baginda bersabda: Aku yakin Abdullah adalah seorang lelaki yang soleh.info
webmaster@mymasjid.net.my