Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Kelebihan Para Sahabat R.a > Bab Kelebihan Abu Ubaidah Bin Al Jarrah R.a
    Hadis Anas r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya setiap umat itu terdapat seorang penjaga amanah dan orang yang menjaga amanah umat ini ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.info
    Hadis Huzaifah r.a katanya: Penduduk Najran datang menghadap Rasulullah s.a.w lalu mereka berkata: Wahai Rasulullah! Utuskan kepada kami seorang yang boleh dipercayai. Rasulullah s.a.w bersabda: Aku akan utuskan kepada kamu seseorang yang boleh dipercayai, benar-benar boleh dipercayai, benar-benar boleh dipercayai. Selepas itu orang ramai memuliakan diri mereka supaya boleh dipercayai, tetapi Rasulullah s.a.w mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.info
webmaster@mymasjid.net.my