Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Kelebihan Para Sahabat R.a > Bab Sebahagian Dari Kelebihan Abu Bakar As Siddiq R.a
    Hadis Abu Bakar As-Siddiq r.a katanya: Ketika kami berada di dalam Gua kami melihat kaki orang-orang Musyrikin berada di atas kepala kami. Aku berkata: Wahai Rasulullah! Sekiranya salah seorang daripada mereka melihat kakinya tentu dia akan melihat kita. Maka Rasulullah s.a.w bersabda: Wahai Abu Bakar! Janganlah kamu menyangka kita hanya berdua. Sesungguhnya Allah adalah yang ketiga.info
webmaster@mymasjid.net.my