Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Kelebihan > Bab Nama Nama Nabi S.a.w
    Hadis Jubair bin Mut'im r.a: Sesungguhnya Nabi s.a.w bersabda: Aku adalah Muhammad. Aku adalah Ahmad. Aku adalah Al-Maahi yang mana disebabkan aku kekufuran dihancurkan. Aku adalah Al-Haasyir di mana ramai orang dikumpulkan selepasku. Aku adalah Al-Aaqib dan Al-Aaqib adalah penutup para Nabi.info
webmaster@mymasjid.net.my