Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Haid > Bab Dalil Yang Menunjukkan Bahawa Sesiapa Yang Yakin Dirinya Telah Bersuci Kemudian Meragui Dirinya Berhadas, Dia Boleh Melakukan Sembahyang Dengan Wuduk Tersebut
    Hadis Abdullah bin Zaid bin Aasim Al-Ansariy r.a katanya: Seorang lelaki mengajukan pertanyaan kepada Nabi s.a.w bahawa dia seolah-olah mendapati sesuatu ketika di dalam sembahyangnya. Baginda bersabda: Dia tidak perlu membatalkan sembahyangnya sehinggalah dia terdengar suara atau tercium bau.info
webmaster@mymasjid.net.my