Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Adab > Bab Meminta Izin
    Hadis Abu Said Al-Khudriy r.a: Aku berada di dalam majlis orang-orang Ansar di Madinah. Tiba-tiba Abu Musa datang dengan ketakutan. Kami bertanya: Kenapa dengan engkau? Abu Musa menjawab: Sesungguhnya Umar menyuruhku supaya datang kepadanya. Aku pun datang, setelah berada di hadapan pintunya, aku memberi salam sebanyak tiga kali, tetapi tidak ada jawapan, lalu aku pun pulang, tetapi setelah aku berjumpa lagi dengannya beliau bertanya: Apakah yang menghalangimu datang kepadaku? Beliau menjawab: Aku telah datang kepadamu, aku memberi salam tiga kali di hadapan pintumu. Setelah tidak ada jawapan aku pun terus pulang. Berdasarkan peristiwa tersebut, Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu minta izin tiga kali kemudian tidak mendapat jawapannya, maka hendaklah beliau pulang.info
    Hadis Abu Musa Al-Asy'ariy r.a: Abu Musa telah datang menemui Umar bin Al-Khattab lalu mengucapkan: Assalamualaikum, ini Abdullah bin Qais. Tetapi tidak ada jawapan, maka sekali lagi beliau mengucapkan: Assalamualaikum, ini Abu Musa, Assalamualaikum, ini Al-Asy'ariy. Kemudian beliau beredar untuk pulang, tiba-tiba Umar muncul dan berkata: Datanglah dahulu, datanglah dahulu. Setelah Abu Musa datang, Umar bertanya: Wahai Abu Musa! Mengapa engkau cepat sangat hendak pulang? Kami sedang melakukan suatu pekerjaan. Abu Musa berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Minta izin itu tiga kali. Jika engkau mendapat izin, maka engkau boleh masuk. Tetapi, jikalau tidak mendapat izin, maka pulanglah.info
webmaster@mymasjid.net.my