Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Minuman > Bab Adab Makan Dan Minum Serta Hukum Hukumnya
    Hadis Umar bin Abu Salamah r.a katanya: Aku pernah berada di bawah penjagaan Rasulullah s.a.w. Ketika waktu makan, tanganku terhulur hendak menjangkau talam, lalu Rasulullah s.a.w bersabda kepadaku: Wahai anak muda! Bacalah Basmalah, makanlah dengan tangan kanan dan mulakan dengan makanan yang terdekat denganmu.info
    Hadis Abu Said r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah melarang kamu membalik-balikkan bekas minuman (untuk meminum dari mulut bekas minuman).info
webmaster@mymasjid.net.my