Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Imarah Iaitu Kepimpinan > Bab Sabda Rasulullah S.a.w: Sekumpulan Dari Umatku Masih Lagi Terus Membela Kebenaran Tanpa Ada Gangguan Daripada Mereka Yang Menyalahi Mereka
    Hadis Al-Mughirah r.a katanya: Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Satu kaum daripada umatku akan sentiasa membela manusia sehinggalah ke Hari Kiamat mereka akan tetap bersikap begitu (memperjuangkannya).info
webmaster@mymasjid.net.my