Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jihad Dan Strateginya > Bab Bergegas Atau Bersegera Untuk Berperang Dan Mendahulukan Perkara Yang Lebih Penting Di Antara Dua Perkara Yang Bertentangan
    Hadis Abdullah bin Umar r.a katanya: Pada suatu hari setelah selesai dari peperangan Ahzab, Rasulullah s.a.w telah menyeru semasa berada bersama kami: Janganlah seseorang di antara kamu mendirikan sembahyang Zuhur kecuali di kawasan Bani Quraizah. Manakala mereka yang merasa terlewat waktu sembahyangnya. Mereka segera melaksanakannya, sekalipun mereka belum tiba di kawasan Bani Quraizah. Tetapi setengah yang lainnya sama-sama berkata: Kami tidak akan mendirikan sembahyang sebelum kami diperintah oleh Rasulullah s.a.w sekalipun kami terlewat dari waktunya. Maka ternyata Rasulullah s.a.w tidak mencerca keduanya.info
webmaster@mymasjid.net.my