Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Aqdiah Iaitu Keputusan Pengadilan > Bab Tegahan Daripada Banyak Meminta Perkara Yang Tidak Dihajati, Dan Tegahan Kerana Tidak Mahu Menunaikan Hak Yang Wajib Ditunainya Iaitu Tidak Mahu Memberi Barang Miliknya Kepada Orang Lain Tetapi Meminta Minta Barang Milik Orang Lain
    Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah r.a: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya Allah s.w.t telah mengharamkan ke atas kamu menderhaka kepada ibu, menanam anak perempuan hidup-hidup, tidak mahu memberi miliknya tetapi meminta-minta milik orang lain dan ditegah ke atas kamu tiga perkara, iaitu mengadakan cerita, banyak bertanya dan membazirkan harta.info
webmaster@mymasjid.net.my