Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Al Aiman Iaitu Sumpah > Bab Sesiapa Terlanjur Bersumpah Dengan Al Laata Dan Al Uzza Maka Hendaklah Dia Segera Mengucap Kalimah áóÇ Åöáóåó ÅöáøóÇ Çááøóåõ
    Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah bersabda: Sesiapa di antara kamu yang bersumpah dan dalam sumpahnya dia terlanjur berkata dengan Al-Laati maka hendaklah dia segera mengucap áóÇ Åöáóåó ÅöáøóÇ Çááøóåõ dan sesiapa mengatakan kepada temannya kemarilah kamu untuk berjudi denganku maka hendaklah dia bersedekah.info
webmaster@mymasjid.net.my