Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Faraid > Kitab Faraid
    Hadis Ibnu Abbas r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Berikanlah harta pusaka itu kepada orang yang berhak menerimanya. Sekiranya masih ada bakinya, berikanlah kepada lelaki yang paling dekat nasabnya dengan si mati.info
webmaster@mymasjid.net.my