Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Haram Menjual Air Yang Ada Di Tanah Lapang, Diperlukan Untuk Ternakan Dan Haram Menahannya Serta Haram Menjual Mani Haiwan Jantan
    Hadis Abu Hurairah r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Lebihan air tidak boleh dihalang kerana ia akan mencegah tumbuhnya rumput ternakan.info
webmaster@mymasjid.net.my