Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Al Itqu Iaitu Memerdekaan Hamba > Kitab Al Itqu Iaitu Memerdekaan Hamba
    Hadis Ibnu Umar r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah bersabda: Sesiapa yang mampu memerdekakan bahagiannya dalam hamba sahaya yang dikongsi, dia hendaklah membayar kerugian saham kongsinya dengan harga yang cukup supaya hamba itu dapat dimerdekakan dengan sepenuhnya. Jika dia tidak mampu untuk membayar harga sepenuhnya maka hamba itu hanya merdeka dari tuannya yang pertama iaitu separuh merdeka.info
webmaster@mymasjid.net.my