Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Iman > Bab Perintah Memerangi Manusia Sehingga Mereka Mengucap Dua Kalimah Syahadat Iaitu: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ Mendirikan Sembahyang, Mengeluarkan Zakat Serta Mempercayai Apa Yang Dibawa Oleh Nabi S.a.w. Sesiapa Yang Melakukan Semua Tuntutan Tersebut Nescaya Terpeliharalah Diri Dan Hartanya Kecuali Apa Dibenarkan Oleh Syarak Untuk Meninggalkannya Serta Berserahlah Kepada Allah S.w.t. Memerangi Orang Yang Tidak Mahu Mengeluarkan Zakat Atau Tidak Mahu Menunaikan Tuntutan Islam Yang Lain. Pemimpin Yang Mengambil Berat Terhadap Syariat Islam.
    Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Sebaik sahaja Rasulullah s.a.w wafat, Sayidina Abu Bakar r.a terus memegang teraju pemerintahan sebagaimana yang diamanahkan oleh baginda s.a.w. Keadaan ini menyebabkan beberapa kelompok masyarakat Arab bertukar kembali menjadi kafir. Sayidina Umar r.a bertanya Sayidina Abu Bakar: Bagaimana kamu akan memerangi manusia sedangkan Rasulullah s.a.w telah bersabda: Aku diarahkan supaya memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan Dua Kalimah Syahadat. Sesiapa yang mengucapkannya bererti dia dan hartanya bebas daripada aku kecuali apa yang dibenarkan oleh syariat dan segala-galanya terserahlah kepada Allah s.w.t untuk menentukannya. Abu Bakar menjawab: Demi Allah aku akan memerangi mereka yang membezakan antara sembahyang dan zakat kerana zakat merupakan tuntutan terhadap harta. Demi Allah, andai-kata mereka enggan membayar zakat tersebut sedangkan mereka pernah membayarnya kepada Rasulullah s.a.w, aku tetap akan memerangi mereka.info
    Hadis Abu Hurairah r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: Aku diarahkan supaya memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan Dua Kalimah Syahadat. Sesiapa yang mengucapkannya bererti dia dan hartanya bebas daripada aku kecuali dibenarkan oleh syariat dan segala-galanya terserahlah kepada Allah s.w.t untuk menentukannya.info
    Hadis Abdullah bin Umar r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Aku diarahkan supaya memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan Dua Kalimah Syahadat iaitu: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Sesiapa yang melakukannya bererti dia dan hartanya bebas daripada aku kecuali dibenarkan oleh syariat Islam dan segala-galanya terserahlah kepada Allah s.w.t untuk menentukannya.info
webmaster@mymasjid.net.my