Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Iman > Bab Keadaan Iman Seseorang Yang Mengkafirkan Saudaranya Seislam
    Hadis Abdullah bin Umar r.a: Sesungguhnya Nabi s.a.w bersabda: Apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, maka ucapan mengkafirkan itu akan kembali kepada salah seorang di antara keduanya iaitu yang berkata atau yang dikata.info
webmaster@mymasjid.net.my