Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Iman > Bab Wajib Mencintai Rasulullah S.a.w Lebih Daripada Keluarga, Anak Anak, Orang Orang Tua Dan Seluruh Manusia. Seseorang Itu Tidak Mempunyai Keimanan Jika Tidak Memiliki Kecintaan Ini
    Hadis Anas r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Seseorang tidak boleh dikatakan beriman dan mengikut setengah Hadis Abdul Waris sebelum dia mencintai seorang lelaki lebih daripada keluarga, harta dan manusia seluruhnya.info
webmaster@mymasjid.net.my