Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Nikah > Bab Haram Melakukan Perkahwinan Syighar Iaitu Seorang Lelaki Mengahwinkan Anaknya Dengan Seorang Lelaki Supaya Lelaki Tersebut Mengahwinkan Pula Anak Perempuannya Dengan Dia Tanpa Mas Kahwin. Perkahwinan Tersebut Adalah Batal
    Hadis Ibnu Umar r.a: Bahawa Rasulullah s.a.w menegah daripada melaksanakan perkahwinan tanpa mas-kahwin iaitu seorang lelaki mengahwinkan anaknya dengan seorang lelaki lain supaya lelaki tersebut mengahwinkan pula anak perempuannya dengan dia dan perkahwinan itu tiada mas-kahwin.info
webmaster@mymasjid.net.my