Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Haji > Bab Pembatalan Hukum Bertahallul Dari Ihram Dan Perintah Supaya Menyempurnakannya
    Hadis Abu Musa r.a katanya: Aku pernah menemui Rasulullah s.a.w ketika baginda sedang berehat di Batha'. Baginda bertanya kepadaku: Bukankah kamu sedang mengerjakan ibadat Haji? Aku menjawab: Benar! Baginda bertanya: Bagaimana kamu berniat Ihram dan bertalbiah? Aku menjawab: Aku penuhi panggilan Allah dengan bertalbiah dan berihram sebagaimana Nabi s.a.w berihram dan bertalbiah. Baginda bersabda: Kalau demikian kamu telah melakukan yang terbaik. Sekarang lakukanlah Tawaf di Baitullah, Saie antara Safa dan Marwah serta bertahalullah. Kemudian aku pun Tawaf di Baitullah serta bersaie di antara Safa dan Marwah. Setelah itu aku pergi menemui seorang wanita dari Bani Qais untuk membantu mencarikan kutu di kepalaku. Kemudian aku berihram Haji. Aku memang pernah memberi fatwa kepada orang ramai tentang hal ini sehinggalah pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Suatu hari ada seorang lelaki datang menemuiku dan berkata: Wahai Abu Musa atau wahai Abdullah bin Qais, untuk sementara tahanlah dahulu setengah fatwamu itu. Engkau tidak tahu apa yang hendak dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab tentang masalah Haji. Lalu aku duduk memberitahu kepada mereka yang pernah aku berikan fatwa supaya jangan tergesa-gesa mengamalkan fatwaku kerana Amirul Mukminin akan memberikan fatwanya kepada kamu. Ikutilah fatwanya. Kemudian Sayidina Umar r.a datang lalu aku memberitahunya mengenai masalah itu. Beliau berkata: Jika kita berpegang teguh pada Kitab Allah, Kitab Allah menyuruh kita menyempurnakannya tetapi jika kira berpegang teguh pada sunnah Rasulullah s.a.w, sesungguhnya Rasulullah s.a.w sendiri tidak melakukan tahalul sehinggalah binatang sembelihan telah berada di tempat penyembelihannya.info
    Hadis Sayidina Umar r.a: Diriwayatkan daripada Abu Musa r.a katanya: Dia pernah memberikan fatwa mengenai masalah mut'ah. Lalu seorang lelaki berkata kepadanya: Hati-hatilah dalam fatwamu itu kerana kamu tidak√Ĺmengetahui apa yang akan difatwakan oleh Amirul Mukminin nanti tentang masalah Haji. Kemudian lelaki tersebut menemui Amirul Mukminin dan bertanya mengenai masalah tersebut. Sayidina Umar r.a berkata: Aku tahu bahawa Nabi s.a.w serta para sahabat pernah melakukan perkara itu tetapi aku benci orang yang mengadakan majlis perkahwinan di daerah Arak kerana mereka berangkat mengerjakan Haji dalam keadaan kepala mereka masih basah.info
webmaster@mymasjid.net.my