Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Puasa > Bab Keterangan Terhadap Kenyataan Nabi S.a.w Tentang: Dua Bulan Yang Terdapat Hari Raya, Tidak Mengurangkan Jumlahnya
    Hadis Abu Bakrah r.a: Nabi s.a.w telah bersabda: Dua bulan yang terdapat Hari Raya, tidak mengurangkan jumlahnya. Iaitu bulan Ramadan dan Zulhijah.info
webmaster@mymasjid.net.my