Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Zakat > Bab Ganjaran Penyimpan Amanah Atau Bendahari Yang Amanah Dan Sedekah Yang Dikeluarkan Oleh Seorang Wanita Dari Harta Kepunyaan Suaminya Tanpa Melakukan Kerosakan Samada Dengan Keizinan Yang Nyata Ataupun Mengikut Adat Kebiasaan
    Hadis Abu Musa r.a: Nabi s.a.w telah bersabda: Bendahari Islam yang amanah dan melaksanakan (atau kemungkinan juga baginda bersabda: Menunaikan) apa yang diperintahkan. Dia memberikannya secara sempurna dan berganda serta dalam keadaan senang hati, dia menyerahkan kepada orang yang diperintahkan supaya memberikannya. Maka dia juga dikira sebagai salah seorang yang bersedekah.info
    Hadis Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila seorang isteri membelanjakan dari makanan yang terdapat di rumahnya tanpa melakukan kerosakan, maka dia akan mendapat ganjaran dari apa yang telah dibelanjakannya dan suaminya juga beroleh pahala dari apa yang telah diusahakan. Begitu juga Bendahari yang amanah, mendapat pahala samalah seperti mereka tanpa mengurangi sedikitpun pahala dari suami isteri tersebut.info
    Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah bersabda: Seorang wanita tidak boleh berpuasa ketika suaminya ada bersama kecuali dengan izin suaminya. Dia juga tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya ketika suaminya ada bersama kecuali mendapat keizinan suaminya dan apapun yang dia belanjakan dari hasil kerja suaminya tanpa perintah atau izin suaminya itu, maka separuh dari pahalanya adalah untuk suaminya.info
webmaster@mymasjid.net.my