Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Zakat > Kitab Zakat
    Hadis Abu Said Al-Khudriy r.a: Nabi s.a.w bersabda: Hasil bumi yang kurang dari lima wasaq iaitu gantang, tidak diwajibkan zakat. Unta yang kurang dari lima ekor, tidak diwajibkan zakat. Perak yang kurang dari lima uqiah (satu uqiah adalah sama dengan 40 dirham perak), tidak diwajibkan zakat.info
webmaster@mymasjid.net.my