Indeks Kitab

Hadis Huzaifah r.a katanya:
Penduduk Najran datang menghadap Rasulullah s.a.w lalu mereka berkata: Wahai Rasulullah! Utuskan kepada kami seorang yang boleh dipercayai. Rasulullah s.a.w bersabda: Aku akan utuskan kepada kamu seseorang yang boleh dipercayai, benar-benar boleh dipercayai, benar-benar boleh dipercayai. Selepas itu orang ramai memuliakan diri mereka supaya boleh dipercayai, tetapi Rasulullah s.a.w mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.

Nombor hadith di dalam Sahih Muslim : 4444

Translation

Hudhaifah, may Allah be pleased with him, reported:
The people of Najran came to Allah's Messenger (may peace be upon him) and said: Allah's Messenger, send along with us a man of trust; whereupon he said: I would definitely send to you a man of trust, a man of trust in the true sense of the term. Thereupon his Companions looked up eagerly and he sent Abu 'Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadith number in Sahih Muslim [Arabic only]: 4444

Paparkan Hadith Di Blog Anda

webmaster@mymasjid.net.my