Indeks Kitab

Hadis Aisyah r.a:
Sesungguhnya pada suatu hari, ketika Rasulullah s.a.w berada di sisi Aisyah r.a tiba-tiba dia mendengar suara seorang lelaki meminta izin di rumah Hafsah r.a. Aisyah berkata: Aku memberitahu kepada Rasulullah s.a.w: Wahai Rasulullah! Di sana ada seorang lelaki sedang meminta izin di rumah anda. Rasulullah s.a.w hanya menjawab: Aku tahu Si Polan ialah bapa saudara sepersusuan Hafsah r.a. Aisyah lantas bertanya: Wahai Rasulullah! Seandainya bapa sepersusuanku masih hidup, tentunya dia boleh menemuiku bukan? Rasulullah s.a.w menjawab: Benar! Kerana sesungguhnya persusuan itu mengharamkan seperti juga haram kerana keturunan.

Nombor hadith di dalam Sahih Muslim : 2615

Translation

'A'ishah, may Allah be pleased with her, reported:
Allah's Messenger (may peace be upon him) was with her and she heard the voice of a person seeking permission to enter the house of Hafsah. 'A'ishah (Allah be pleased with her) said: Allah's Messenger, here is a person who seeks permission to enter your house, whereupon Allah's Messenger (may peace be upon him) said: I think he is so and so (uncle of Hafsah by reason of fosterage). 'A'ishah asked: Messenger of Allah, if so and so (her uncle by reason of wet-nursing) were alive, could he enter my house? Allah's Messenger (may peace be upon him) said: Yes. Wet-nursing makes unlawful what consanguinity makes unlawful. Hadith number in Sahih Muslim [Arabic only]: 2615

Paparkan Hadith Di Blog Anda

webmaster@mymasjid.net.my