Risalah Fikir (279) Ta'biirul Manaam (24)

Oleh Ustaz Jalil
29-Jul-2002 02:51

[SAMBUNGAN DRP RF 278]....

Dan apabila seseorang insan itu melihat di dalam tidurnya (mimpinya) akan ikan yangtelah mati berada di dalam lautan, maka sesungguhnya itu adalah suatu penunjuk keburukanatau kejelekan dan ianya secara khusus menunjukkan kepada suatu harapan yg tidak bisadisempurnakan.

Dan barangsiapa telah melihat dlm mimpinya akan ikan yg hidup, dan dia melihat bhw diamengambilnya dari air atau selainnya, lalu makanlah ia akan ikan itu, maka sesungguhnyaini adalah suatu penunjuk manfa'at.

Dan barangsiapa telah melihat seekor ikan di tempat tidurnya (kasurnya/tilamnya), makasesungguhnya itu adalah merupakan suatu penunjuk kejelekan bagi mereka ygberjalan/belayar/bermusaafir di laut, dan juga merupakan suatu penunjuk keburukan bagimereka yg sedang sakit. Maka kepada yg belayar/bermusaafir di laut tadi, ini menunjukkansuatu syiddah (baliyyah/bencana/malapetaka)yg menimpainya.Sementara kepada si sakit tadi,ini menunjukkan bertambah beratlah akan sakitnya dan semakin parah.

Dan barangsiapa bermimpi menangkap ikan dari suatu air yang keruh (maa` kadir), makaini menunjukkan bhw suatu kerisauan atau kedukacitaan atau kebimbangan yg bersangatanmenimpainya.

Dan barangsiapa bermimpi melihat bhw dia memakan ikan yg hidup, maka ini menunjukkanbhw dia bisa mencapai (sampai di/ke) raja/pemerintah/ penguasa/ kerajaan.

Dan barangsiapa bermimpi bhw dia menangkap ikan dari suatu air yg jernih / bersih ,maka ini menunjukkan bhw dia akan direzeqikan dgn suatu rezeqi. Dan kiranya ia memperolehiseorang anak lelaki, maka anak itu adalah seorang anak yg sa'iid (bahagia). Dan kiranya(menangkap ikan) drp air masin, maka itu adalah suatu isoobah kesusahan / kegusaran /kesedihan daripada para pemerintah / raja2.

Dan barangsiapa bermimpi memakan ikan masin, ini berma'na kepenatan / kelelahan /kesempitan serta syiddah (baliyyah/bencana) menimpainya.

Dan ada qiil : kiranya ikan itu mencapai 4 ekor (dalam mimpi), maka itu adalah orang2perempuan. Dan kiranya ikan itu melebihi 4 ekor, maka itu menggambarkan ghonaa-im danharta2.

Dan andaikata dalam mimpinya itu dia melihat ikan2 yg besar dan juga ikan2 yg kecil,maka itu tidak mengapa, dan ini menunjukkan di atas rezeqi.

Dan barangsiapa bermimpi telah mengambil akan sesuatu daripada ikan, maka ini berma'nadia mencapai sesuatu daripada jundul-malik (tentera / askar/ pengawal / pegawaipemerintah/kerajaan/raja).

Dan seekor ikan yg besar (dalam mimpi) bila mana engkau telah memegangnya, makasesungguhnya itu berma'na orang yang zoolim atau orang yg ingin menuntut pembalasanbinasa.

Dan barangsiapa melihat dalam mimpinya bhw dia membeli sesekor ikan dari sammaak(pebisnis ikan, penjual ikan, penangkap ikan, nelayan), maka ini menunjukkan bhw diamembeli seorang jaariyah atau dia bernikah dengan seorang perempuan.

Dan barang siapa melihat (dlm mimpinya)akan seekor ikan paus (huut/whale)di dalamsebuah kolam / huudh/ reservoir/ bekas/tangki/dsbnya atau birkah/kolah dalam keadaanterbuka mulut, maka itu adalah berma'na sebuah penjara untuknya.

Dan barangsiapa (dalam mimpinya) telah memperolehi di dalam perut ikan akan sebijilu`lu-ah (sebiji mutiara) atau dua biji atau pun lebih, maka sesungguhnya ini berma'na diamemperolehi drp seorang perempuan akan suatu harta atau dia memperolehi seorang anaklelaki atau dua orang anak lelaki atau pun lebih lagi mengikut kadar bilangan biji2mutiara tadi.

Seandainya (dalam mimpinya itu) dia memperolehi sebentuk cincin di dalam perut sesekorikan maka sesungguhnya itu bermana sebuah daulah bagi soohibur-ru`yaa (si yang bermimpi)dan suatu kebesaran dikembalikan baginya.

Dan (dalam mimpi) barangsiapa telah mendapat seekor ikan, dan di dalam perut ikan itudidapatinya suatu lemak (syahm), maka ini berma'na dia akan memperolehi seorang wanita dandrp wanita ini dia akan memperolehi harta serta kebaikan.

[BERSAMBUNG...insyaAllooh].

Begitulah terjemahan kasar drp Ta'tiirul-Anaam Fii Ta'biiril-Manaam, halaman 219 &220. Kpd yg bisa berbahasa 'Arab, sila ruju' kitab berkenaan dan tolong perbaikikan akanterjemahan kasar di atas, sama ada dari segi bahasa mahu pun pengertian].

Apa kata antum ? Saya rasa sudah tentu ramai orang mahu bermimpi memperolehi seekorikan dan di dalam perutnya terdapat syahm (lemak) !? Atau bagaimana ?

Walloohu A'lam. Semoga kita sama2 mengambil i'tibaar... Wassalaamu'alaikum wrb.,Alfaqiiru ilallooh.

MUFRODAAT:

[1] AL-MAA` : air.

[2] AL-KADIR, AL-KADR, AL-KADIIR : yg keruh, yg suram.

[3] AL-MAA` AL-KADIR : air yg keruh.

[4] AL-'AISY : kehidupan.

[5] AL-'AISY AL-KADIR : kehidupan yg suram (yg tak bahagia).

[6] ISOOBAH : goal, score (in sports); injury, wound; state or process of beingafflicted (by a disease.... etc), (attack of) illness, sickness; accident.

[7] SAMMAAK : penjual ikan, pebisnis ikan, penangkap ikan, nelayan.

 

Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my