Masjid Kampong Lumapas

Butiran Masjid Kampong Lumapas Edit
Nama : Masjid Kampong Lumapas
Status : Masjid
Daerah : Brunei
Negeri : Luar Malaysia
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
webmaster@mymasjid.net.my